Co musi się znaleźć na umowie o pracę
fot.pexels.com

Jesteś pracodawcą, który chce zatrudnić pracownika lub pracowników na umowie o pracę i chcesz, aby wszystko było w 100% określone i legalne, tak aby obie strony czuły się zabezpieczone i pewne tego kontaktu? Sprawdź, jak skonstruować umowę o pracę. Jakie są rodzaje umowy o pracę? Co musi się na niej znaleźć, a co jedynie powinno? Odpowiadamy na wszystkie pytania! 

Wybór rodzaju umowy o pracę

Pracodawca, chcąc zatrudnić pracownika na umowę o pracę, może skorzystać z jednego z rodzajów umowy o pracę. Wybór należy do pracodawcy. W zależności od tego jakie ma on oczekiwania wobec pracownika i jakie jest jego obecne zapotrzebowanie.

Pracodawca może wybrać:

 • umowę bezterminową- tzw. umowę na czas nieokreślony
 • umowę terminową:
 • umowę na czas określony
 • umowę na czas wykonywania określonej pracy
 • umowę na zastępstwo

Warto zaznaczyć, że każdą z tych umów może poprzedzić zawarcie umowy na okres próbny, który wynosi nie dłużej niż 3 miesiące i dopiero po tym czasie przejście na inną formę umowy o pracę.

Co musi się znaleźć na umowie o pracę
fot.pexels.com

Zawarcie umowy na papierze

Umowa o pracę MUSI być zawarta na papierze, czyli w piśmie. Zarówno pracodawca musi mieć kopię, którą zostawia w swoich aktach, jak i pracownik. W przypadku braku formy pisemnej pracodawca musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pisemnie najważniejsze ustalenia umowne.

Co musi się znaleźć w umowie o pracę?

No dobrze, ale co taka umowa powinna zawierać? Co na pewno musi znaleźć się w umowie o pracę, aby ta chroniła zarówno pracodawcę, jak i pracownika?

Każda umowa o pracę musi określać:

 1. strony umowy, czyli dane pracownika i pracodawcy (szczegółowe);
 2. rodzaj umowy o pracę (bezterminowa, terminowa, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo, na okres próbny)
 3. datę zawarcia umowy
 4. warunki pracy:
  1. stanowisko, funkcja lub oznaczenie zespołu czynności, ewentualnie nazwa zawodu jak np. logistyk
 5. miejsce wykonywania pracy:
  1. pełen adres pracodawcy czy też siedziby firmy pracodawcy
 6. wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia – powinno ono odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, zawodowi czy stanowisku, a także i brane pod uwagę powinny wziąć umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje pracownika. Kwestie wynagrodzeń, premii, dodatków czy nagród należy określić w umowie, jeżeli nie ma u pracodawcy regulaminu wynagradzania,
 7. wymiar czasu pracy (pełen etat, 1/2 etatu itp.),
 8. termin rozpoczęcia pracy, jeśli nie jest wskazany przyjmuje się za niego datę zawarcia umowy
Co musi się znaleźć na umowie o pracę
fot.pexels.com

Jak określić wymiar czasu pracy?

Chcesz, aby twój pracownik pracował po 5 godzin dziennie? Może tylko w weekendy? W przypadku osób zatrudnianych na część etatu należy odpowiednio obliczyć dla nich liczbę godzin do przepracowania. Podstawową normą czasu pracy, czyli pracy na pełen etat jest praca:

 • 8 godzin dziennie;
 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;
 • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;

Należy pamiętać, że umowa o pracę nie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania pracy będą rozpatrywane przez sąd pracy, a nie sąd cywilny. Oznacza to, że żadne postanowienia przewidujące częściowo lub całkowicie nieodpłatność świadczenia są nieważne. Wszystko inne, co zawarte w umowie ale niezgodne z prawem czy kodeksem pracy również nie jest ważne.

Warto pamiętać, że umowa o pracę jest znacznie bardziej wiążąca niż umowa o dzieło, umowa zlecenie czy B2B, jednak ma sporo do zaoferowania. Możesz skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, płatnego urlopu, urlopu na żądanie czy wziąć kredyt na mieszkanie, samochód lub pralkę na raty. W przypadku w którym nie jesteś zadowolony z pracodawcy czy miejsca pracy, musisz taką umowę pisemnie rozwiązać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here