Korzyści i wyzwania inwestowania w ETF na rynkach zagranicznych

Fundusze ETF stały się coraz popularniejszymi instrumentami inwestycyjnymi. Oferują one inwestorom dostęp do różnych aktywów rynkowych, w tym akcji, obligacji, surowców i walut. Jedną z zalet Echange-Traded Funds, jak brzmi ich pełna nazwa, jest to, że dzięki nim mamy możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. Sposób funkcjonowania funduszy polega na odwzorowywaniu zmian innych różnych indeksów. Możemy wybierać spośród ETF-ów na akcje, surowce czy sektory gospodarki.

Korzyści z inwestowania w ETF na rynkach zagranicznych

Inwestowanie w ETF pozwala na dywersyfikację portfela poprzez ekspozycję na różne branże i waluty. Jeżeli wybieramy rynki zagraniczne, pula możliwych inwestycji wielokrotnie nam się powiększa. Dzięki temu możemy zdywersyfikować nasz portfel inwestycyjny i zminimalizować ryzyko związane z wystawieniem na pojedyncze rynki czy aktywa.

Wybierając zagraniczne fundusze ETF możemy wybrać rynek czy gospodarkę, która charakteryzuje się stabilniejszym zachowaniem. Ceny aktywów na rynkach zagranicznych mogą różnić się od cen na rynkach lokalnych, co może być korzystne w okresach wzmożonej zmienności. Inwestowanie w zagraniczne ETF może pomóc w uniknięciu negatywnych skutków gwałtownych wahań na rynkach krajowych. Wielu brokerów, np. Saxo, pozwala na inwestowanie z Polski na rynkach całego świata. Zagraniczne rynki pozwalają również na dostęp do rynków szybko rozwijających się. ETF na rynkach zagranicznych dają możliwość zysku na inwestycjach w potencjalnie szybko rozwijające się gospodarki i sektory.

Na pewno dużą zaletą ETF są niższe koszty transakcyjne w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. W związku z tym, że wartość ETF jest obliczana w czasie rzeczywistym i inwestorzy mogą handlować nimi na rynkach giełdowych w trakcie sesji, eliminuje się potrzebę zakładania funduszy i odsetek.

ETF na rynkach zagranicznych mają zazwyczaj wielu chętnych. Przekłada się to na dużą płynność, czyli inwestorzy mogą szybko i łatwo kupować oraz sprzedawać udziały w tych funduszach bez znacznego wpływu na ich ceny rynkowe.

Wyzwania związane z inwestowaniem w ETF na rynkach zagranicznych

Podstawowym wyzwaniem inwestowania w każde zagraniczne aktywa jest ryzyko związane z wahaniem wartości walut. Zmiany w kursach wymiany mogą wpłynąć na wartość portfela, zwłaszcza jeśli jego waluta bazowa wykazuje duże wahania względem waluty kraju, na którym koncentruje się ETF. Ryzyko kursowe może sprawić, że transakcja, która na papierze przyniosła zysk, po przewalutowaniu nie okazała się tak atrakcyjna.

Rynki zagraniczne często znajdują się w innych strefach czasowych, które mogą wpływać na dostępność informacji i dokonywanie transakcji. Na przykład wiadomości i raporty finansowe z innych kontynentów mogą być dostępne w innych godzinach niż na rynkach lokalnych, dlatego też reakcja inwestora może być opóźniona.

Jeżeli inwestujemy na zagranicznych rynkach, musimy uwzględnić ryzyko związane z polityką i sytuacją gospodarczą w danym kraju. Zmiany w regulacjach rządowych, polityce fiskalnej czy destabilizacja polityczna mogą wpływać na wycenę aktywów w danym kraju. Większość dużych gospodarek charakteryzuje się dużą stabilnością, jednak nawet one okresowo mogą wykazywać nagłe zmiany.

Niektóre zagraniczne rynki mogą być mniej przejrzyste i bardziej podatne na manipulacje lub nadużycia. To może utrudnić inwestorom dokładne zrozumienie ryzyka związanego z inwestycjami. Dlatego inwestując oprócz wiedzy związanej z instrumentem inwestycyjnym powinniśmy również poznać rynek i to jak działa, abyśmy nie zostali nagle zaskoczeni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here