woda

Wyparki próżniowe pozwalają na odparowanie nadmiaru wody zawartej w ściekach przy jednoczesnym oddzieleniu jej od zanieczyszczeń. To pozwala na odzysk wody i jej ponowne wykorzystanie m.in. w procesach technologicznych. Sprzyja to oszczędnościom i umożliwia redukcję kosztów gospodarki ściekowej. Jakie korzyści finansowe, ale i środowiskowe wynikają z korzystania z wyparek próżniowych? 

Oczyszczanie ścieków technologicznych dla ponownego wykorzystania wody 

Wyparki próżniowe to urządzenia pozwalające na uzyskanie wody o wysokim stopniu czystości. Zostaje ona oddzielona od zanieczyszczeń, a jej właściwości pozwalają na jej ponowne wykorzystanie m.in. w procesach przemysłowych. To sprawia, że firma w znaczącym stopniu uniezależnia się od zewnętrznych źródeł wody i zapewnia jej zamknięty obieg. Dzięki temu zapotrzebowanie firmy na wodę z zewnątrz staje się zdecydowanie mniejsze. 

Takie zarządzanie zasobami wodnymi i ściekowymi w firmie, której zapotrzebowanie na wodę wielokrotnie przewyższa zapotrzebowanie gospodarstw domowych, generuje ogromne oszczędności w skali miesiąca i roku. Inwestycja w system oczyszczania ścieków przemysłowych i koszty jego obsługi zwraca się w bardzo krótkim czasie, zakładając, że wcześniej głównym źródłem wody w zakładzie przemysłowym były zewnętrzne systemy. 

Wyparki próżniowe dla utylizacji odpadów stałych 

Zasada działania wyparek próżniowych pozwala nie tylko na odzysk wody, ale również na ograniczenie strat związanych z utylizacją odpadów. Oddzielenie zanieczyszczeń od wody sprawia, że utylizacji podlegają ścieki mocno stężone płynne lub tylko odpady stałe i maziste (używając krystalizatorów). Co więcej, stanowią one jedynie 5-10% początkowej objętości. 

W praktyce przekłada się to na zmniejszenie wydatków na utylizację odpadów. Jednocześnie mamy do czynienia ze znacznie mniejszymi stratami wody, która dzięki wyparkom próżniowym pozostaje ostatecznie w zamkniętym obiegu i jest ponownie wykorzystywana. Oszczędności w tym przypadku są więc podwójne – mniej odpadów utylizowanych i mniej strat cennego surowca. 

Automatyzacja wyparek próżniowych i ograniczone koszty obsługi systemu 

Zaawansowana technologia sprawia, że obecnie oczyszczanie ścieków przemysłowych jest w znacznym stopniu zautomatyzowane. Wyparki próżniowe wyposażone są w specjalny system do ich obsługi. Pozwala on na ustawienie odpowiednich parametrów pracy urządzeń, dopasowanych do potrzeb zakładu, jak i specyfiki jego pracy. Wyparki działają przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Nie wymagają stałego nadzoru operatora. Ich pracę można kontrolować zdalnie. Takie rozwiązanie sprzyja optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem. Nie ma konieczności delegowania pracownika do obsługi wyparki próżniowej. Pozwala to uniknąć zatrudnienia dodatkowej osoby, jak i pozostawienia już stałych pracowników na swoich stanowiskach, co nie wpływa negatywnie na efektywność ich pracy i realizacji przypisanych im zadań. 

Odzysk wody w zakładach przemysłowych jest kluczowym aspektem dla optymalizacji kosztów zarządzania zasobami wodnymi i ściekami w przedsiębiorstwach. Zastosowanie wyparek próżniowych pozwala zminimalizować wydatki na wodę, jak i utylizację odpadów. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here