Co zrobić z mobbingiem
fot.pexels.com

Wstajesz rano i na samą myśl o pójściu do pracy masz zawroty głowy? Każdy dzień to dla ciebie walka o przetrwanie? Czy dziś też usłyszysz mocne słowa „krytyki” w swoją stronę? Czy jest to mobbing? Zła atmosfera w pracy a mobbing? Kiedy masz do czynienia z mobbingiem a kiedy ze zwykłą dyscypliną? Czym jest mobbing? Co z nim zrobić, gdzie zgłosić? Odpowiadamy! 

Czym jest mobbing?

Mobbing to nic innego jak wrogie w nastawienie do siebie w miejscu pracy. Może występować pomiędzy pracownikami lub pomiędzy pracownikiem a szefostwem. Żeby wyjaśnić pojęcie mobbingu, trzeba najpierw wymienić warunki, w jakich to zjawisko występuje.

Gdzie mobbing ma miejsce?

 • zamknięte środowisko,
 • zależności władzy,
 • hierarchiczna struktura.

Kto może być Mobberem?

 • szef,
 • współpracownik,
 • członek zarządu,
 • przełożony pracownika.

Jakie musi być zachowanie Mobbera?

 • regularne (np. przynajmniej raz w tygodniu),
 • długotrwałe (np. ponad sześć miesięcy),
 • upokarzające,
 • systematyczne,
 • uporczywe.
Co zrobić z mobbingiem
fot.pexels.com

Mobbing według Kodeksu Pracy

Dziennik Ustaw Dz.U.2020.1320 t.j. Wersja od: 1 grudnia 2020 r.

Art. 943. [Mobbing]
§ 1.
Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2.
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3.
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4.
Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rodzaje mobbingu:

Wyróżniamy trzy rodzaje mobbingu:

 • Mobbing horyzontalny (poziomy) – mobbing między pracownikami.
 • Mobbing wstępujący (pionowy) – zwierzchnik nęka podwładnego.
 • Mobbing skośny – ofiarą jest przełożony, a mobberem podwładny.

Kiedy można mówić o mobbingu?

Aby mobbing był mobbingiem, a nie dyscypliną należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Często wydaje nam się, że padliśmy ofiarą mobbingu, mimo że wcale tak nie jest. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku w którym mamy bardzo niską czy też słabą samoocenę i każda nawet najmniejszą krytykę, odbieramy jako mobbing. W jakich przypadkach możemy mówić o mobbingu?

Co zrobić z mobbingiem
fot.pexels.com

Kiedy to nie jest mobbing?

 • pojedynczy incydent,
 • egzekwowanie poleceń,
 • uzasadniona krytyka,
 • obgadywanie,
 • obie strony konfliktu dysponują mniej więcej tą samą siłą.

Kiedy to jest mobbing?

 • powtarzające się akty przemocy psychicznej,
 • nakładanie na pracownika nierealnych do zrealizowania obowiązków,
 • ciągłe poniżanie pracownika, mimo że posiada on kompetencje do wymaganej pracy,
 • Mobber jest wyżej (szef, przełożony),
 • szerzenie nieprawdziwych informacji, które wpływają na reputację pracownika.

Co zrobić z mobbingiem? Gdzie zgłosić mobbing?

Teraz gdy wiesz już czym jest mobbing, czas odpowiedzieć na pytanie – co z nim zrobić?  Jak udowodnić, że mobbing rzeczywiście miał miejsce? Jeśli wiesz już, że na pewno masz do czynienia z mobbingiem, a nie z dyscypliną, pamiętaj, aby podejść do tego z głową.

1. Dokumentuj przypadki mobbingu.
2. Sprzeciwiaj się mobbingowi
3. Zbieraj świadków.
4. Zbieraj dowody
5. Rozmawiaj o tym z bliskimi.
6. Spotkaj się z psychologiem.
7. Powiedz o mobbingu osobie z działu HR.
8. Złóż pisemną skargę.

Gdzie zgłosić mobbing?

Pierwszy krok: złożenie skargi w PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy.

Drugi krok: napisanie pozwu o mobbing i złożenie go bezpośrednio w Sądzie Pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here