Jak długo mogą być przechowywane dane osobowe?
Jak długo mogą być przechowywane dane osobowe?

Jak długo mogą być przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe są informacjami, które identyfikują lub mogą identyfikować konkretną osobę. Mogą to być takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL czy dane dotyczące zdrowia. W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie przekazywanie i gromadzenie danych jest powszechne, istnieje potrzeba określenia, jak długo takie dane mogą być przechowywane.

Przechowywanie danych osobowych zgodnie z RODO

W Polsce i w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które reguluje kwestie związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. Zgodnie z RODO, dane osobowe mogą być przechowywane tylko przez określony czas i w sposób zgodny z przepisami prawa.

Podstawowe zasady przechowywania danych osobowych

Przechowywanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami:

 1. Zgodność z celem: Dane osobowe powinny być przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli dane nie są już potrzebne do tego celu, powinny zostać usunięte.
 2. Minimalizacja: Przechowywane dane osobowe powinny być ograniczone do minimum. Nie należy gromadzić i przechowywać nadmiernych informacji, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu.
 3. Bezpieczeństwo: Dane osobowe powinny być przechowywane w sposób bezpieczny, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, uszkodzeniu czy kradzieży.

Okresy przechowywania danych osobowych

RODO nie określa dokładnych okresów przechowywania danych osobowych, ponieważ różnią się one w zależności od celu, dla którego dane zostały zebrane. Okresy przechowywania mogą być ustalane przez przepisy prawa, umowy lub polityki wewnętrzne organizacji.

Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 • Dane finansowe: zazwyczaj przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami podatkowymi.
 • Dane medyczne: przechowywane są przez określony okres, zwykle zgodnie z przepisami prawa medycznego.
 • Dane klientów: przechowywane są przez okres trwania umowy i przez okres niezbędny do rozliczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane są przechowywane

RODO przewiduje szereg praw dla osób, których dane są przechowywane. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania informacji na ich temat.
 • Poprawiania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości.
 • Usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

Podsumowanie

Przechowywanie danych osobowych jest ściśle regulowane przez RODO. Dane osobowe mogą być przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Okresy przechowywania różnią się w zależności od celu i mogą być ustalane przez przepisy prawa, umowy lub polityki wewnętrzne organizacji. Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych oraz przestrzeganie praw osób, których dane są przechowywane.

Wezwanie do działania:

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe mogą być przechowywane tylko przez określony czas, zgodnie z celami, dla których zostały zebrane. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej KazdyZnas.pl.

Link tagu HTML do strony KazdyZnas.pl:
https://www.kazdyznas.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here