Teledetekcja jako nauka

Teledetekcja jako nauka

Teledetekcja, nawet jeśli sama nazwa może z pozoru mało mówić zwykłemu odbiorcy, to metodologia badań, z którą każdy w pewnym sensie ma od czasu do czasu do czynienia. Jeśli zadalibyśmy ludziom przechodzącym ulicą zapytanie, czym jest jest teledetekcja, ze sporą dozą prawdopodobieństwa mało kto z odpytanych przedstawiłby odpowiedź. No chyba, że akurat byłby to student lub ktoś zajmujący się teledetekcją w pracy.

Czym jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie więc, co to jest teledetekcja? Pragnąc zaprezentowanie pierwszej, krótkiej odpowiedzi, chce się napisać, że jest to metoda badań na odległość z wykorzystaniem czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja znaczy: tele – na odległość, detekcja – odkrywanie. Teledetekcja może być podzielona na dwie części: teledetekcję aktywną i teledetekcję pasywną. Badania w oparciu o teledetekcję prowadzi się zarówno z ziemi, jak również z dużych wysokości, przykładowo z samolotów czy satelitów.
Teledetekcja aktywna zdefiniowana może być jako ta, w trakcie której nadawanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a następnie odbitych przez dany obiekt. Przykładem jest min.: sonar.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna to odbiór sygnałów nadawanych przez badany obiekt. Tutaj za przykład posłużyć może choćby fotografowanie. Fotografia jest przeto dokładnie uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, jakim wykonuje się zdjęcie.
Tak więc, po wymienieniu powyższych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera jaśniejszego wyrazu i da się zauważyć, że systematycznie stykamy się z nią w zwykłych życiowych sytuacjach. Jeśli nie każdy, to na 100% większość z nas. Teledetekcja umożliwia analizowane miejsc, do jakich ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć albo takie zbliżenie jest niezmiernie trudne.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja wykorzystywana jest w wielu przypadkach dziedzinach życia. Mają z nią do czynienia zarówno profesorowie, jak i szczęśliwi korzystający z zaprojektowanych przez nie urządzeń. Jest wykorzystywana na przykład w:
– robotyce – roboty zamontowane mają czujniki, na skutek czego, potrafią zobrazować sobie otaczającą ich rzeczywistość
– produkcji samochodów – inteligentne auta przyszłości będą potrafiły poruszać się dzięki przeróżnego gatunku detektorom
– wojskowości – badanie, co położone jest w budynku, który ma być zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak szeroki, że zostanie opisany w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Za sprawą teledetekcji dostępne jest sumienne badanie i penetrowanie kuli ziemskiej. Tak samo jej terenów lądowych, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego da nam odpowiedź na np., takie niejasności:
– jak ukształtowany jest teren, np. w odludnym obszarze ziemi czy też np. na dnie jeziora czy nawet na pozostałych planetach
– jakie jest zanieczyszczenie atmosfery na badanym obszarze, np. przez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory na danym obszarze, także na terenach zawodnionych

Biorąc pod uwagę wielkie spożytkowanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej obleganą dziedziną. Coraz więcej uniwersytetów proponuje kierunki a także kursy przyuczające ekspertów w tej materii. W pierwszej kolejności wpływa to na rozwój tej dziedziny, co znowu napędza popyt na użytkowanie teledetekcji, ze względu na coraz bardziej zacne możliwości techniczne i zakres stosowania.