Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Przyjęcie do firmy nowego pracownika zawsze łączy się z pewnymi kosztami. Od czego zależą? Od zmian w prawie, kosztów przygotowania nowego stanowiska pracy, wyszkolenia pracownika, sposobu rekrutacji… Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2016 r.

Zatrudnienie pracownika – koszty ogólne

Pierwszymi kosztami, jakie poniesiemy w związku z zatrudnieniem nowego pracownika jest kwota, którą wydamy na rekrutację. Może to być opłata za skorzystanie z portalu internetowego (na przykład gumtree.pl) lub z działu ogłoszeń w lokalnej gazecie. Możemy też zorganizować rekrutację otwartą i umożliwić kandydatom wysyłanie CV przez internet – to zdecydowanie najtańsza opcja, nie sposób jednak nie zauważyć, że ma o wiele mniejszy zasięg niż ogłoszenie umieszczone w prasie lub internecie.

W rozważaniach na temat tego,  ile kosztuje zatrudnienie pracownika, nie możemy pominąć zakupu nowego sprzętu i wysłania go na szkolenia. Na szczęście nie zawsze jest to konieczne – jeśli szukamy kogoś na miejsce pracownika, który odszedł, śmiało możemy przekazać sprzęt, na którym pracował, nowemu zatrudnionemu. Podobnie jest ze szkoleniami – nie zawsze jest to możliwe, jednak często szkolenie można wykonać jeden z pracownikiem zatrudniony dłużej.

Powinniśmy też wziąć pod uwagę to, ile kosztuje zatrudnienie pracownika na podstawie poszczególnych umów o pracę, a wiąże się to z wysokością wynagrodzenia minimlanego.  W 2016 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie – w 2015 roku wynosiło ono 1750 zł brutto, natomiast po 1 stycznia 2016 r. – 1850 zł brutto. Wynikiem tego jest zmiana całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika. Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na podstawie poszczególnych umów, przedstawiamy poniżej.

Zatrudnienie pracownika – umowa o pracę

Zatrudnienie osoby pracującej w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę wyniesie pracodawcę 2231,28 PLN (1850 PLN + 381,28 PLN). Składa się na to:

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie

1850 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

180,56 zł

1 850 x 9,76% = 180,56 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

120,25 zł

1 850 x 6,50% = 120,25 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,80%)

33,30 zł

1 850 x 1,80% = 33,30 zł

fundusz pracy (2,45%)

45,32 zł

1 850 x 2,45% = 45,32 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

1,85 zł

1 850 x 0,1% = 1,85 zł

RAZEM (20,74%)

381,28 zł

Zatrudnienie pracownika – umowa zlecenie

Koszty zawarcia umowy zlecenia różnią się w trzech przypadkach:

 • umowa zlecenia jest jedynym źródłem zatrudnienia pracownika (pracodawca  opłaca  stawki takie, jak w przypadku umowy o pracę – wynagrodzenie brutto i składki ZUS (ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP).
 • zleceniobiorca jest zatrudniony także w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu (koszt zatrudnienia to tylko wynagrodzenie brutto),
 • zleceniodawca jest studentem i nie ukończył 26 roku życia (pracodawca opłaca jedynie wynagrodzenie brutto).

Zatrudnienie pracownika – umowa o dzieło

Jeżeli zatrudniamy wykonawcę w oparciu o umowę o dzieło, nie mamy obowiązku uiszczania żadnych składek, więc jedynym kosztem związanym z zatrudnieniem jest wynagrodzenie brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zatrudniamy na podstawie umowy o dzieło własnego pracownika – wówczas należy odprowadzić wszystkie składki społeczne.

Holakracja, czyli firma bez szefa

Niejeden pracownik marzy o tym, by być szefem dla samego siebie. Oczywiście, może założyć własną firmę  i sam zarządzać swoim czasem, urlopami i zadaniami. Od niedawna na rynku funkcjonuje holakracja – zupełnie nowa organizacja pracy. Jak to działa?

Czym jest holakracja?

Holakracja, którą nazywa się także holokracją, została opracowana na początku XXI w. w Stanach Zjednoczonych. To system zarządzania przedsiębiorstwem, polegający na rezygnacji z wyższych stanowisk w firmie.  Nazwa holakracji pochodzi od filozoficznego pojęcia holarchii wprowadzonego przez Arthura Koestlera. Słowo to oznacza tyle, co hierarchia holonów (gr. holos – całość), czyli pewnych całości, które łączą się w większe jednostki w ramach określonego systemu.

Holakrację po raz pierwszy wypróbowano w firmie Ternary Software w stanie Pennsylvania. Jej wstępne założenia stworzył w 2007 r. Brian Robertson. Trzy lata później została stworzona pierwsza wersja konstytucji holakracji, która udoskonalana jest do dziś.

Holakracja polega głównie na odrzuceniu dotychczasowego modelu prowadzenia formy, który opiera się na przełożonych różnego szczebla oraz konkretnych, istniejących w tym samym kształcie stanowisk i działów. Według zwolenników holakracji skraca to proces decyzyjny i niweluje zjawisko zrzucania odpowiedzialności na inne osoby.

Jak działa holakracja?

Najważniejszymi pojęciami, jeśli chodzi o holakrację, są  koło oraz rola. Koło może składać się z jednego lub wielu pracowników i jest czymś w rodzaju zespołu zadaniowego. Mniejsze koła (nazywane też podrzędnymi) działają w obrębie nadrzędnych – większych, mają jednak pewną autonomię.

Rola natomiast to zbiór zadań, które ma wypełnić pracownik  w obrębie danego koła. Jeden pracownik może pełnić różne role w obrębie różnych kół – wszystko zależy od posiadanych przez niego umiejętności i kompetencji. Żaden z nich nie jest przypisany wyłącznie do jednej roli i może ją zmienić. Warunkiem jednak jest to, by nie utrudniało to pracy pozostałym pracownikom.

Czym różni się holakracja od klasycznych metod zarządzania?

 • Definicja stanowisk pracy. Role, elastyczne i zmieniające się w zależności od wykonywanych działań, odpowiadające obecnym wymaganiom, zastąpiły klasyczne stanowiska, jednowymiarowe i często nieefektywne.
 • Duże możliwości reorganizacji. Holakracja pozwala na szybkie dostosowanie modelu firmy do danego przedsięwzięcia.
 • Decyzyjność. W zwyczajnych modelach spada ona na barki menedżerów, w holakracjach natomiast decyzje podejmowane są w obrębie konkretnego koła.
 • Równość zasad. W holakracjach każdy pracownik jest traktowany tak samo.
 • Decentralizacja. W przeciwieństwie do modelu klasycznego decyzje podejmowane są  na gruncie kół.

Zalety sklepu internetowego – dlaczego warto prowadzić własny e-biznes?

Rynek sklepów internetowych wydaje się dosyć nasycony. Obecnie w Polsce jest ponad 20 tys. e-sklepów. Dlaczego prowadzenie e-biznesu jest tak popularne? Z pewnością niższe koszty zachęcają do zakładania e-biznesów. Jakie są inne zalety sklepu internetowego?

Czytaj dalej Zalety sklepu internetowego – dlaczego warto prowadzić własny e-biznes?

Rotacja w firmie – jak sobie z nią radzić?

Rotację pracowniczą możemy kojarzyć z dwoma zjawiskami – celowymi zmianami, dokonywanymi przez pracodawcę na określonych stanowiskach, lub z odchodzeniem pracowników do pracy w innych przedsiębiorstwach. Ta druga sytuacja może być dla pracodawcy nieco niepokojąca, zwłaszcza jeśli liczba odchodzących pracowników jest spora i dezorganizuje pracę firmy przez brak wdrożonych i doświadczonych osób i konieczność przeprowadzenia rekrutacji.    Jak walczyć z tego typu rotacją pracowników?

Wysoka rotacja pracowników – przyczyny

Pracownicy wymieniają wiele powodów, dla których opuszczają firmę i przenoszą się do innej. Do najpopularniejszych należą:

 • nieporozumienia między zatrudnionymi a bezpośrednim przełożonym,
 • brak szacunku do pracownika,
 • wygaśnięcie umowy,
 • oferta pracy z innej firmy wskazująca na możliwość awansu, lepszych zarobków, dogodniejszego dojazdu, możliwości zwiększenia samodzielności, zmiana zakresu wykonywanych zadań,
 • stresujące relacje z klientem,
 • niezbyt dobry wizerunek pracodawcy,
 • stres w pracy.

Sposoby na dużą rotację pracowniczą

Walka z duża rotacją pracowniczą powinna zacząć się od zrozumienia jej przyczyn. Pracodawca może dowiedzieć się, że pracownicy odchodzą, gdyż w firmie nie ma stołówki, a w pobliżu biurowca nie ma żadnych restauracji czy barów. Motywacja i efektywność głodnych pracowników spada, oni sami czują się źle i odbierają miejsce pracy jako nieprzyjazne, szukają więc innego. Warto przeanalizować nawet takie z pozoru nieistotne kwestie i spróbować im zapobiec.

Uniwersalne sposoby na walkę z rotacją?

Choć do każdego przypadku rotacji w przedsiębiorstwie należy podchodzić indywidualnie, istnieje kilka uniwersalnych  sposobów na walkę z nią.

 • Usprawnij proces rekrutacji – dokładnie określ,  czy przy zatrudnianiu nowych pracowników ważne są dla ciebie aktualne potrzeby kadrowe czy zastanawiasz się nad przyszłością – oceń, czy pracownik odnajdzie się w twojej firmie także w przyszłości.
 • Rozmawiaj z pracownikami – niezwykle ważny jest dobry kontakt z podwładnymi. Oczywiście, nie należy zdradzać im tajemnic firmowych czy osobistych, ale miła konwersacja o bieżącej działalności firmy z pewnością nie zaszkodzi. Brak informacji o tym, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, i niedopowiedzenia mogą skutecznie zepsuć atmosferę w pracy.
 • Słuchaj – przeprowadzaj ankiety, które pozwolą ci poznać opinię osób zatrudnionych na temat klimatu pracy, jej warunków i problemów. W ten sposób możesz zawczasu dowiedzieć się, kto z pracowników może chcieć odejść lub czuje się w firmie źle.
 • Motywuj do pracy – dotyczy to zarówno wynagrodzenia pieniężnego, ale także dodatkowych korzyści – zadaniowy czas pracy, możliwość home office, benefity, opieka zdrowotna czy dofinansowanie do wakacji.
 • Dbaj o atmosferę – dla pracowników naprawdę ważny jest klimat w miejscu pracy, staraj się zatem zapobiegać kłótniom i sporom i integruj zespół.

Opóźnienia w płatnościach – jak ich uniknąć?

Opóźnienia w płatnościach mogą zdarzyć się nawet najbardziej przezornym przedsiębiorcom. Przeczytaj nasz dzisiejszy wpis i dowiedz się, jak zachować płynność, jeśli chodzi o dokonywane płatności. Podajemy praktyczne wskazówki!

Czytaj dalej Opóźnienia w płatnościach – jak ich uniknąć?

Czy konflikt w pracy może przynieść coś dobrego?

W miejscu, w którym przebywa ze sobą choć kilka osób, musi prędzej czy później dojść do jakichś nieporozumień. Zazwyczaj nie jest to uznawane za zjawisko pozytywne, ale wbrew pozorom może przynieść ze sobą coś dobrego. Jak rozwiązać konflikt w pracy, by wyciągnąć z niego jakąś korzyść?

Czytaj dalej Czy konflikt w pracy może przynieść coś dobrego?

Systemy motywacyjne – zachęć pracowników do pracy!

Chciałbyś zachęcić swoich pracowników do bardziej wytężonej pracy, ale nie wiesz, co mogłoby w tym zakresie poskutkować? Przeczytaj dzisiejszy wpis i dowiedz się, które systemy motywacyjne będzie najskuteczniejszy!

Czytaj dalej Systemy motywacyjne – zachęć pracowników do pracy!

Sklep internetowy – czy może szkodzić w promowaniu firmy?

Coraz częściej przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją lub dystrybucją towarów stacjonarnie, zakładają e-sklepy, oferujące ten sam asortyment. Może to być świetny pomysł na wypromowanie swojej marki. Z pewnością sklep internetowy może pozyskać dla nas pewne grono klientów, ale nie zapominajmy o wadach takiego rozwiązania.

Czytaj dalej Sklep internetowy – czy może szkodzić w promowaniu firmy?